Môi Giới Đầu Tư | Bất Động Sản Công Nghiệp - Savills Vietnam Môi Giới Đầu Tư | Bất Động Sản Công Nghiệp - Savills Vietnam

MÔI GIỚI ĐẦU TƯ – Savills Việt Nam

Chúng tôi làm gì?

  • Tìm cơ hội đầu tư tối ưu để đáp ứng chiến lược mua lại của khách hàng.
  • Dịch vụ xử lý của chúng tôi nhằm mục đích tối ưu hóa các điều khoản thị trường hiện tại.

Chúng tôi làm việc như thế nào?

  • Tư vấn đầu tư bất động sản thương mại.
  • Các phân tích xu hướng thị trường; định giá cho việc mua lại hoặc thanh lý có xem xét các đặc điểm chính của tài sản.
  • Hợp tác chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu và định giá của Savills cho phép chúng tôi tập trung vào các cơ hội tại các ‘điểm nóng’ về bất động sản.
  • Sử dụng mạng lưới quan hệ trong nước và quốc tế rộng khắp của chúng tôi để đạt được các giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi làm việc với ai?

  • Tổ chức đầu tư.
  • Các nhà phát triển công nghiệp và địa chủ.
  • Các quỹ đầu tư tư nhân.
  • Các nhà đầu tư nước ngoài.

Talk to a consultant

Whatever your needs, we have someone who can help