Liên Hệ | Đội Ngũ Bất Động Sản Công Nghiệp - Savills Vietnam Liên Hệ | Đội Ngũ Bất Động Sản Công Nghiệp - Savills Vietnam

Đội ngũ Savills

Văn phòng Savills Thành phố Hồ Chí Minh

John Campbell

John Campbell

Phó Giám Đốc - Dịch vụ BĐS Công Nghiệp
Phan Cửu Chi

Phan Cửu Chi

Chuyên viên Tư vấn Cấp cao – Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Huyền Đặng

Huyền Đặng

Chuyên Viên Hành Chính (HCMC) – Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Chuyên viên Tư vấn (HCMC) - Dịch vụ BĐS Công nghiệp

Văn phòng Savills Hà Nội

Thomas Rooney

Thomas Rooney

uản lý Cấp cao, Dịch vụ BĐS Công nghiệp - Hà Nội
Vũ Thị Mi Hạnh

Vũ Thị Mi Hạnh

Điều phối viên Kinh Doanh & Cho Thuê - Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Đinh Thị Mỹ Hạnh

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Chuyên Viên Hành Chính (Hà Nội) – Dịch vụ BĐS Công nghiệp

Các bộ phận liên quan

Huỳnh Thị Hương Giang

Huỳnh Thị Hương Giang

Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu và S22M (Văn phòng HCM)
Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu (Văn phòng Hà Nội)

Văn phòng của chúng tôi

Văn phòng Savills TP.HCM

Tầng 18, Tòa nhà Doji, 81 – 85 Đường Hàm Nghi
Quận 1, HCMC, Việt Nam
028 7309 1868 | industrial@savills.com.vn

Văn phòng Savills Hà Nội

Tầng 21 Lotte Center HàNội, 54 đường Liễu Giai
Quận Ba Đình, Hà Nội
024 3946 1300 | industrial@savills.com.vn