Liên hệ | Đội ngũ bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam Liên hệ | Đội ngũ bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam

Đội ngũ Savills

Văn phòng Savills Thành phố Hồ Chí Minh

John Campbell

John Campbell

Trưởng bộ phận, Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Andrew Lee

Andrew Lee

Quản lý Bộ phận Khách hàng Hàn Quốc – Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Phan Cửu Chi

Phan Cửu Chi

Chuyên viên Tư vấn – Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Nguyễn Thị Diễm Huỳnh

Nguyễn Thị Diễm Huỳnh

Chuyên viên Tư vấn – Dịch vụ BĐS Công nghiệp (Bộ phận Khách hàng Nhật Bản)
Bùi Lâm Quỳnh Anh

Bùi Lâm Quỳnh Anh

Chuyên viên Nghiên cứu & Hành chính - Dịch vụ BĐS Công nghiệp

Văn phòng Savills Hà Nội

Lê Huy Đông

Lê Huy Đông

Trưởng bộ phận, Dịch vụ BĐS Công nghiệp (Khu vực Hà Nội)
Phạm Huy Tùng

Phạm Huy Tùng

Chuyên viên Tư vấn – Dịch vụ BĐS Công nghiệp
Vũ Thị Mi Hạnh

Vũ Thị Mi Hạnh

Chuyên viên Nghiên cứu & Hành chính - Dịch vụ BĐS Công nghiệp

Các bộ phận liên quan

Võ Thị Khánh Trang

Võ Thị Khánh Trang

Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu (Văn phòng HCM)
Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu (Văn phòng Hà Nội)

Văn phòng của chúng tôi

Văn phòng Savills TP.HCM

Tầng 18, Tòa nhà Ruby, 81 – 85 Đường Hàm Nghi
Quận 1, HCMC, Việt Nam
028 3823 9205 | industrial@savills.com.vn

Văn phòng Savills Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Leadviors Place, 41A Đường Lý Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
024 3946 1300 | industrial@savills.com.vn