Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam

Tìm kiếm khu vực của

Properties

SHP-F34 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Hải Phòng

SHP-F34 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Hải Phòng

iconNam Đình Vũ, Hải Phòng

icon

Toàn bộ khu vực:170,000 m²

Khu vực trống:60,000 m²

SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh
SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh
SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh
SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh
SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh
SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh

SQN-W33 Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Quảng Ninh

iconYen Hung, Quang Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:74,000 m²

Khu vực trống:47,000 m²

 SLA – FFS08 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Long An
 SLA – FFS08 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Long An
 SLA – FFS08 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Long An
 SLA – FFS08 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Long An

 SLA – FFS08 Nhà Máy Chuyển Nhượng tại Long An

iconĐức Hòa, Long An

icon

Toàn bộ khu vực:21,638.34 m²

Khu vực trống:17,750 m²

SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai
SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai
SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai
SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai
SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai
SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai
SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai

SDN – FFL07 – Nhà Máy Cho Thuê tại Đồng Nai

iconTrảng Bom, Đồng Nai

icon

Toàn bộ khu vực:46,747 m²

Khu vực trống:22,080 m²

SBN-F36 Nhà máy cao tầng cho thuê tại Bắc Ninh
SBN-F36 Nhà máy cao tầng cho thuê tại Bắc Ninh
SBN-F36 Nhà máy cao tầng cho thuê tại Bắc Ninh

SBN-F36 Nhà máy cao tầng cho thuê tại Bắc Ninh

iconTu Son, Bac Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:43,092 m²

Khu vực trống:31,824 m²

SHY-L100 Đất kho bãi cần chuyển nhượng tại Hưng Yên
SHY-L100 Đất kho bãi cần chuyển nhượng tại Hưng Yên
SHY-L100 Đất kho bãi cần chuyển nhượng tại Hưng Yên

SHY-L100 Đất kho bãi cần chuyển nhượng tại Hưng Yên

iconVan Lam, Hung Yen

icon

Toàn bộ khu vực:63,000 m²

Khu vực trống:63,000 m²