Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam

Tìm kiếm khu vực của

Properties

SHP-W27 Nhà Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng
SHP-W27 Nhà Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng
SHP-W27 Nhà Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng

SHP-W27 Nhà Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng

iconHải An, Hải Phòng

icon

Toàn bộ khu vực:5.3 ha

Khu vực trống:5.3 ha

SHP-F43 Nhà Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng 
SHP-F43 Nhà Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng 
SHP-F43 Nhà Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng 

SHP-F43 Nhà Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hải Phòng 

iconHải An, Hải Phòng

icon

Toàn bộ khu vực:148,828 m2 m²

Khu vực trống:89,280 m2 m²

SHN-FW42 Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hà Nam 
SHN-FW42 Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hà Nam 
SHN-FW42 Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hà Nam 

SHN-FW42 Kho & Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê Tại Hà Nam 

iconDuy Tiên, Hà Nam

icon

Toàn bộ khu vực:160,000 m²

Khu vực trống:60,000 m²

SBG_L23 Đất công nghiệp cho thuê tại Bắc Giang
SBG_L23 Đất công nghiệp cho thuê tại Bắc Giang
SBG_L23 Đất công nghiệp cho thuê tại Bắc Giang

SBG_L23 Đất công nghiệp cho thuê tại Bắc Giang

iconThành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

icon

Toàn bộ khu vực:660,000 m²

Khu vực trống:150,000 m²

SHN- L101 Đất công nghiệp cho thuê tại Hà Nam
SHN- L101 Đất công nghiệp cho thuê tại Hà Nam
SHN- L101 Đất công nghiệp cho thuê tại Hà Nam

SHN- L101 Đất công nghiệp cho thuê tại Hà Nam

iconLý Nhân, Hà Nam

icon

Toàn bộ khu vực:100 ha

Khu vực trống:NA

SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc
SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc
SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc
SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc
SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc
SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc

SVP-FW46 Cho thuê nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Vĩnh Phúc

iconBình Xuyên, Vĩnh Phúc

icon

Toàn bộ khu vực:1 280 000 m²

Khu vực trống:257 000 m²