Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam

Tìm kiếm khu vực của

Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng
Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng

Xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng

iconHoà Vang, Đà Nẵng

icon

Toàn bộ khu vực:3 410 000 m²

Khu vực trống:340 000 m²

Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương
Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương
Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương
Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương
Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương
Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương
Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương

Cho thuê xưởng xây sẵn chất lượng cao tại Hải Dương

iconPhường Việt Hòa, tỉnh Hải Dương

icon

Toàn bộ khu vực:89,000 m²

Khu vực trống:51,500 m²

Kho chất lượng cao tại Hải Phòng
Kho chất lượng cao tại Hải Phòng
Kho chất lượng cao tại Hải Phòng
Kho chất lượng cao tại Hải Phòng
Kho chất lượng cao tại Hải Phòng
Kho chất lượng cao tại Hải Phòng
Kho chất lượng cao tại Hải Phòng

Kho chất lượng cao tại Hải Phòng

iconQuận Hải An, Thành phố Hải Phòng

icon

Toàn bộ khu vực:126,000 m²

Khu vực trống:70,388 m²

Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng
Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng
Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng
Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng
Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng
Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng

Xưởng xây sẵn tại Hải Phòng

iconHải An, Hải Phòng

icon

Toàn bộ khu vực:106,000 m²

Khu vực trống:59,788 m²

Xưởng cho thuê tại Đà Nẵng
Xưởng cho thuê tại Đà Nẵng
Xưởng cho thuê tại Đà Nẵng
Xưởng cho thuê tại Đà Nẵng
Xưởng cho thuê tại Đà Nẵng

Xưởng cho thuê tại Đà Nẵng

iconQuận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

icon

Toàn bộ khu vực:5,300 m²

Khu vực trống:4,000 m²

Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM
Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM

Đất công nghiệp cho thuê tại TPHCM

iconThành phố Hồ Chí Minh

icon

Toàn bộ khu vực:342 ha

Khu vực trống:287 ha