Bất động sản | Industrial Property by Savills Vietnam Bất động sản | Industrial Property by Savills Vietnam

Tìm kiếm khu vực của

Cho thuê đất công nghiệp tại Ninh Thuận, Phan Rang

Cho thuê đất công nghiệp tại Ninh Thuận, Phan Rang

iconPhan Rang, tỉnh Ninh Thuận

icon

Toàn bộ khu vực:407 ha

Khu vực trống:50 ha

Đất công nghiệp cho thuê tại Tây Ninh

Đất công nghiệp cho thuê tại Tây Ninh

iconGò Dầu, tỉnh Tây Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:1020 ha

Khu vực trống:180 ha

Đất công nghiệp cho thuê tại Long An

Đất công nghiệp cho thuê tại Long An

iconBến Lức, tỉnh Long An

icon

Toàn bộ khu vực:369 ha

Khu vực trống:88 ha

Đất công nghiệp cho thuê tại TP.HCM

Đất công nghiệp cho thuê tại TP.HCM

iconThủ Đức, TP.HCM

icon

Toàn bộ khu vực:27.34 ha

Khu vực trống:Liên hệ ha

Đất công nghiệp cho thuê tại Đồng Nai

Đất công nghiệp cho thuê tại Đồng Nai

iconLong Thành, tỉnh Đồng Nai

icon

Toàn bộ khu vực:497 ha

Khu vực trống:15 ha

Đất công nghiệp cho thuê tại Bình Thuận

Đất công nghiệp cho thuê tại Bình Thuận

iconHàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

icon

Toàn bộ khu vực:433 ha

Khu vực trống:160 ha