Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam Bất động sản | Bất động sản công nghiệp - Savills Việt Nam

Tìm kiếm khu vực của

Properties

SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương

SHD-FW17 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương

iconPhường Việt Hòa, thành phố Hải Dương

icon

Toàn bộ khu vực:460.000 m²

Khu vực trống:210.500 m²

SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương
SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương

SHD-FW13 Nhà Xưởng Chất Lượng Cao Cho Thuê tại Hải Dương

iconPhường Việt Hòa, tỉnh Hải Dương

icon

Toàn bộ khu vực:89.000 m²

Khu vực trống:51.500 m²

SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh
SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh
SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh
SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh
SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh
SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh

SBN-W06 Nhà Kho Cho Thuê tại Bắc Ninh

iconTừ Sơn, Bắc Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:278.000 m²

Khu vực trống:54.000 m²

SBN-F39 Nhà Xưởng Rao Bán tại Bắc Ninh
SBN-F39 Nhà Xưởng Rao Bán tại Bắc Ninh
SBN-F39 Nhà Xưởng Rao Bán tại Bắc Ninh
SBN-F39 Nhà Xưởng Rao Bán tại Bắc Ninh

SBN-F39 Nhà Xưởng Rao Bán tại Bắc Ninh

iconYên Phong, Bắc Ninh

icon

Toàn bộ khu vực:20.000 m²

Khu vực trống:13.352 m²

SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên
SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên
SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên
SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên
SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên
SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên

SHY –F07: Nhà kho cho Thuê tại Hưng Yên

iconYên Mỹ, Hưng Yên

icon

Toàn bộ khu vực:282,000 m²

Khu vực trống:59,456 m²

SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong
SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong

SBD_FFS13_Factory and Land for Sale in Binh Duong

iconBau Bang, Binh Duong

icon

Toàn bộ khu vực:45,978 m2/GFA : 12,644 m²

Khu vực trống:27,915 m2 m²