Report | Industrial Property by Savills Vietnam Report | Industrial Property by Savills Vietnam
Muôn Vàn Cơ Hội tại Vĩnh Phúc
Tiêu điểm ngành Công nghiệp Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022
Savills negotiates over $30m of industrial property deals during lockdown
Tiêu điểm ngành Công nghiệp Việt Nam Quý 1 2022
Báo cáo Thị trường Bất động sản Công nghiệp (2021Q3VN)