Tiêu Điểm Ngành Công Nghiệp Việt Nam 8 Tháng Đầu 2022 Tiêu Điểm Ngành Công Nghiệp Việt Nam 8 Tháng Đầu 2022

BÁO CÁO TRIỂN VỌNG KHU CÔNG NGHIỆP SAVILLS VIỆT NAM: BỨT PHÁ

Liệu tăng trưởng ở Việt Nam có tiếp tục như nửa đầu năm bất chấp những diễn biến như suy thái kinh tế ở Mỹ? Với những chính sách đầu tư hấp dẫn, các Hiệp định Thương Mại Tự do, cơ sở hạ tầng và sản phẩm công nghệ hiện đại thì Việt Nam luôn là một địa điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, triển vọng trước mắt của Việt Nam sẽ ra sao khi nhu cầu cải cách khu công nghiệp chưa được đáp ứng và việc bồi thường cho các dự án vẫn còn chậm trễ?
Hãy truy cập ngay vào báo cáo mới nhất Industrial Insider 8M/2022 của chúng tôi để tìm được câu giải đáp và những dữ liệu thông tin về triển vọng và dự báo Thị trường Công Nghiệp Việt Nam.