Tư vấn chủ đầu tư | Industrial Property by Savills Vietnam Tư vấn chủ đầu tư | Industrial Property by Savills Vietnam

Tư vấn chủ đầu tư

LandlordAdvisory

Chúng tôi làm gì?

  • Tiếp thị dự án để bán ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào.
  • Tư vấn bán hoặc cho thuê từ giai đoạn đầu của dự án đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chúng tôi hoạt động thế nào?

  • Nghiên cứu và phân tích hướng dẫn các đề xuất tiếp thị mục tiêu.
  • Savills tập trung vào nghiên cứu địa phương, khu vực và toàn cầu cho phép cung cấp dữ liệu chất lượng và phân tích thị trường đáng tin cậy.

Chúng tôi làm việc với ai?

  • Chủ đầu tư và nhà phát triển.