Cho thuê & môi giới | Industrial Property by Savills Vietnam Cho thuê & môi giới | Industrial Property by Savills Vietnam

Cho thuê & môi giới

Leasing brokerage

Chúng tôi làm gì?

  • Cho thuê đất công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi.
  • Cung cấp cho chủ nhà và người thuê đầy đủ các dịch vụ môi giới đầu cuối.

Chúng tôi hoạt động thế nào?

  • Tìm kiếm không gian công nghiệp chính xác, hiện có hoặc đã lên kế hoạch.
  • Tìm đúng người thuê cho không gian phù hợp.
  • Với những nghiên cứu, phân tích, dự báo cho thuê mới nhất được hỗ trợ bởi đội ngũ cố vấn nội bộ của Savills.

Chúng tôi làm việc với ai?

  • Các nhà phát triển và chủ nhà công nghiệp trong và ngoài nước.
  • Công ty đa quốc gia và các công ty quốc tế.
  • Các công ty sản xuất, hậu cần và thương mại điện tử.