Đại diện khách thuê | Industrial Property by Savills Vietnam Đại diện khách thuê | Industrial Property by Savills Vietnam

Đại diện khách thuê

Tenantrepresentation

Chúng tôi làm gì?

  • Tư vấn tìm kiếm địa điểm và phân tích khu công nghiệp Việt Nam.
  • Tư vấn gia hạn hợp đồng thuê và đánh giá tiền thuê thông qua hiểu biết luật bất động sản và các thủ tục hợp đồng.
  • Cung cấp các giải pháp sáng tạo cho nhu cầu kinh doanh và hậu cần.

Chúng tôi hoạt động thế nào?

  • Hỗ trợ người thuê đáp ứng các yêu cầu về không gian tối ưu và đưa ra các lựa chọn phù hợp nhất. Mục đích của chúng tôi là đưa ra quyết định đầy đủ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ cam kết cho thuê nào.
  • Dịch vụ mua và cho thuê mặt bằng.
  • Phân tích chi phí tái định cư hoặc gia hạn.

Chúng tôi làm việc với ai?

  • Người thuê sản xuất, hậu cần và thương mại điện tử.