Bán & Cho thuê lại | Industrial Property by Savills Vietnam Bán & Cho thuê lại | Industrial Property by Savills Vietnam

Bán & Cho thuê lại

Sale leaseback

Chúng tôi làm gì?

  • Tư vấn cho các chủ nhà máy hoặc nhà kho về việc sử dụng tài sản công nghiệp của họ như một phương tiện để cấp vốn và giải phóng vốn

Chúng tôi hoạt động thế nào?

  • Phân tích giá trị đất đai và công trình của (các) tài sản, đề xuất phí thuê hàng tháng để đảm bảo ROI thỏa đáng cho chủ sở hữu/nhà đầu tư mới, đồng thời hỗ trợ cả hai bên đưa ra các điều khoản thuê có lợi phù hợp với thông lệ thị trường hiện tại.

Chúng tôi làm việc cho ai?

  • Tổ chức đầu tư.
  • Các nhà phát triển công nghiệp và địa chủ.
  • Các quỹ tư nhân.
  • Các nhà đầu tư nước ngoài.
  • Các công ty đa quốc gia và những chủ chiếm hữu.