Nghiên cứu thị trường | Industrial Property by Savills Vietnam Nghiên cứu thị trường | Industrial Property by Savills Vietnam

Nghiên cứu thị trường

MarketResearch

Chúng tôi làm gì?

  • Cung cấp nghiên cứu tinh tế để đảm bảo rằng tất cả các biến số thị trường đều được định lượng để các dự án có cơ hội thành công tối đa.

Chúng tôi hoạt động thế nào?

  • Xem xét và phân tích cái nhìn thời gian thực về thị trường bất động sản và cung cấp các nghiên cứu có giá trị thông qua Báo cáo thị trường hàng quý của Savills (QMR); Nghiên cứu thị trường cụ thể (SMA); Khuyến nghị Phát triển Khái niệm (CDR); Khảo sát thị trường và Tư vấn Ad Hoc.

Chúng tôi làm việc với ai?

Các công ty quan tâm đến:

  • Thâm nhập thị trường
  • Mở rộng hoạt động
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư theo khu vực
  • Thu mua hoặc bán đất
  • Dịch vụ cho thuê công nghiệp có chiến lược