Acron Chuyển nhượng nhà máy | Industrial Property by Savills Vietnam Acron Chuyển nhượng nhà máy | Industrial Property by Savills Vietnam

Acron Chuyển nhượng nhà máy

  • Thỏa thuận: Chuyển nhượng nhà máy
  • Khách hàng: Arcon-Sunmark
  • Chủ nhà: Indowoods
  • Quốc tịch Đan Mạch
  • Ngành nghề nghiệp: Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời
  • Vị trí: Lô D_8A3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương
  • Kích thước: (m2) 21,746 m2
  • Thời hạn thuê: 2056
  • Đã hoàn thành: Tháng 10 2019