Dự Án Nhà Xưởng Cho Thuê Của KTG - CTCP Khu công nghiệp KTG Dự Án Nhà Xưởng Cho Thuê Của KTG - CTCP Khu công nghiệp KTG

Giới thiệu thành công dự án nhà xưởng cho thuê của KTG

Spica Elastics
  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Spica Elastics
  • Chủ nhà: CTCP Khu công nghiệp KTG
  • Quốc tịch Ấn Độ
  • Ngành nghề nghiệp: Sản xuất chất dẻo
  • Vị trí: KCN Yên Phong (Giai đoạn mở rộng), Bắc Ninh
  • Kích thước: (m2) 3,500 m2
  • Thời hạn thuê: 03 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 3/2019