Nhà Xưởng Cho Thuê BWID - KCN Tổng Hợp VSIP Bắc Ninh Nhà Xưởng Cho Thuê BWID - KCN Tổng Hợp VSIP Bắc Ninh

Giới thiệu thành công dự án nhà xưởng cho thuê của BWID

OSG Coating
  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Dịch vụ phủ bề mặt OSG
  • Chủ nhà: BWID
  • Quốc tịch Nhật Bản
  • Ngành nghề nghiệp: Công nghệ phủ và giải pháp công cụ cắt
  • Vị trí: BWID
  • Kích thước: (m2) 639 m2
  • Thời hạn thuê: 05 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 10/2020