KCN và đô thị tổng hợp VSIP Bắc Ninh - Nhà Xưởng Cho Thuê BWID KCN và đô thị tổng hợp VSIP Bắc Ninh - Nhà Xưởng Cho Thuê BWID

Giới thiệu thành công dự án nhà xưởng cho thuê của BWID

  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Dịch vụ phủ bề mặt OSG
  • Chủ nhà: BWID
  • Quốc tịch Nhật Bản
  • Ngành nghề nghiệp: Công nghệ phủ và giải pháp công cụ cắt
  • Vị trí: BWID
  • Kích thước: (m2) 639 m2
  • Thời hạn thuê: 05 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 10/2020