Nhà Xưởng Cho Thuê Của BWID | Industrial Property by Savills Nhà Xưởng Cho Thuê Của BWID | Industrial Property by Savills

Giới thiệu thành công dự án nhà xưởng cho thuê của BWID

Oerlikon Balzers
  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Oerlikon Balzers
  • Chủ nhà: BW Investment Development JSC
  • Quốc tịch Thụy Sỹ
  • Ngành nghề nghiệp: Các thành phần và công nghệ bề mặt
  • Vị trí: KCN và đô thị tổng hợp VSIP Bắc Ninh
  • Kích thước: (m2) 1,060 m2
  • Thời hạn thuê: 03 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 01/2020