Cty CP Phát triển Công nghiệp BW - Xưởng Cho Thuê Của BWID Cty CP Phát triển Công nghiệp BW - Xưởng Cho Thuê Của BWID

Giới thiệu thành công dự án nhà xưởng cho thuê của BWID

Inseason AG
  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Inseason AG
  • Chủ nhà: Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW
  • Quốc tịch Mỹ
  • Ngành nghề nghiệp: Sản xuất túi trùm bằng nhựa sử dụng trong nông nghiệp.
  • Vị trí: Nhà xưởng của BWID Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng, Bình Dương
  • Kích thước: (m2) 2,500 m2
  • Thời hạn thuê: 05 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 4/2019