Dự Án Thuê Nhà Xưởng Của Medtronic - TTC (Tân Thuận) - USA Dự Án Thuê Nhà Xưởng Của Medtronic - TTC (Tân Thuận) - USA

Giới thiệu thành công dự án thuê nhà xưởng của Medtronic

Medtronic Factory lease
  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Medtronic Việt Nam
  • Chủ nhà: TTC (Tân Thuận)
  • Quốc tịch Hoa Kỳ
  • Ngành nghề nghiệp: Thiết bị y tế
  • Vị trí: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM
  • Kích thước: (m2) 2,200 m2
  • Thời hạn thuê: 03 năm
  • Đã hoàn thành: 2016