Saigon Depot Cho thuê nhà xưởng | Industrial Property by Savills Vietnam Saigon Depot Cho thuê nhà xưởng | Industrial Property by Savills Vietnam

Saigon Depot Cho thuê nhà xưởng

  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Triac Composites
  • Chủ nhà: Công ty CP Kho vận Sài Gòn
  • Quốc tịch Úc
  • Ngành nghề nghiệp: Sản xuất sản phẩm và linh kiện
  • Vị trí: Unidepot, Nhà Bè, TP HCM
  • Kích thước: (m2) 2,500 m2
  • Thời hạn thuê: 10 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 3/2019