Nhà Xưởng Cho Thuê Của Saigon Depot - Cty CP Kho Vận SaiGon Nhà Xưởng Cho Thuê Của Saigon Depot - Cty CP Kho Vận SaiGon

Giới thiệu thành công dự án nhà xưởng cho thuê của Saigon Depot

Our Portfolio
  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: Triac Composites
  • Chủ nhà: Công ty CP Kho vận Sài Gòn
  • Quốc tịch Úc
  • Ngành nghề nghiệp: Sản xuất sản phẩm và linh kiện
  • Vị trí: Unidepot, Nhà Bè, TP HCM
  • Kích thước: (m2) 2,500 m2
  • Thời hạn thuê: 10 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 3/2019