HZO Cho thuê nhà xưởng | Industrial Property by Savills Vietnam HZO Cho thuê nhà xưởng | Industrial Property by Savills Vietnam

HZO Cho thuê nhà xưởng

  • Thỏa thuận: Cho thuê nhà xưởng
  • Khách hàng: HZO, Inc
  • Chủ nhà: CTCP Khu công nghiệp KTG
  • Quốc tịch Mỹ
  • Ngành nghề nghiệp: Công nghệ sơn phủ và mạ bề mặt
  • Vị trí: Lô CN 13-1, KCN Yên Phong (Mở rộng), Bắc Ninh
  • Kích thước: (m2) 7,494 m2
  • Thời hạn thuê: 05 năm
  • Đã hoàn thành: Tháng 05/2020