Báo cáo Đô thị Châu Á: ĐCN Việt Nam 6 tháng đầu 2018 Báo cáo Đô thị Châu Á: ĐCN Việt Nam 6 tháng đầu 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực chế biến và sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng sau một năm 2017. Mặc dù thất bại trong đàm phán Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), niềm tin của nhà đầu tư đã được củng cố nhờ việc hoàn tất EU Việt Nam Tự Do Hiệp Định Thương Mại (EVFTA) và Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sắp được thông qua. Hiệp định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) sắp tới sẽ mở rộng các tuyến đường thương mại giữa mười quốc gia thành viên ASEAN và sáu quốc gia châu Á-Thái Bình Dương mà ASEAN đã có các hiệp định thương mại tự do. Các nhà đầu tư từ Trung Quốc và Hồng Kông đang chờ đợi Hiệp Định Thương Mại Tự Do ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) có hiệu lực, hứa hẹn làm thắt chặt sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. – Savills Việt Nam